Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018

PERDAGANGAN BARANG KENA CUKAI
YANG PELUNASAN CUKAINYA DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI
ATAU PEMBUBUHAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA

File Peraturan | 24 Januari 2019